Bezpłatny program 'Kierowca'


Do zainstalowania na smartfonie kierowcy

kierowca

Poniżej opisujemy bezpłatny program 'Kierowca', który można pobrać i zainstalować na smartfonie kierowcy lub na tablecie zamontowanym na stałe w samochodzie. Opisywana aplikacja posiada możliwość komunikowania się z systemem Monitoringu GPS i identyfikacji kierowcy. Jest cały czas rozwijana i dodawane są nowe funkcje. Aplikacja "Kierowca" to zupełnie bezpłatne rozwiązanie pozwalające na ograniczenie połączeń telefonicznych i SMS z pracownikiem.
Aplikacja 'Kierowca' do zainstalowania w systemie Android do bezpłatnego pobrania

z tej stronyLink do strony z programem 'Kierowca' i numer przydzielonego PIN-u można wygodnie wysłać SMS-sem z panelu administracyjnego programu 'Monitoring GPS' w zakładce 'Kierowcy'.

Ekran główny
Ekran główny programu zawiera następujące ikony. Zaloguj się, komunikator, identyfikacja kierowcy, ustawienia, wyloguj się. Jest to główna platforma programu. Z tego miejsca ikony prowadzą do wszystkich opcji aplikacji.

kierowca-ekran główny


Zaloguj się
Aby kierowca mógł zalogować się w programie 'Kierowca' musi znać nazwę konta i PIN. Nazwa konta jest taka sama jak nazwa konta w serwisie Monitoringu GPS. Numer PIN należy nadać kierowcy w aplikacji administracyjnej na liście kierowców. Może to zrobić tylko administrator konta Monitoringu GPS.

kierowca-ekran logowania


Kominikator
Kierowca może odbierać i wysyłać informacje tekstowe z serwisem monitoringu GPS. Pomaga to utrzymać stały kontakt z kierowcą, uniknąć pomyłek i archiwizować korespondencję w celu weryfikacji faktów. Ten sposób komunikacji z kierowcą wprowadza ład i porządek w zakresie wymiany informacji.

kierowca-ekran komunikatora


Ta sama korespondencja z kierowcą jest widoczna i dostępna po stronie dyspozytora. Widok strony systemu z tą korespondencją pokazujemy poniżej. Dyspozytor z tego widoku programu może wysyłać wiadomości do kierowcy. Jeżeli wpiszemy numer komórkowy kierowcy to system wyśle mu powiadomienie o nowej wiadomości.

kierowca-ekran komunikacji w systemie

Identyfikacja kierowców
Ta funkcja pozwala na przypisanie kierowcy do pojazdu w celu analizy danych o poruszaniu się pojazdu. Dzięki tej funkcji dyspozytor widzi na ekranie, który kierowca porusza się jakim pojazdem.

ekran identyfikacji kierowcy


W ten sposób program zostaje zamontowany na stałe w Państwa samochodzie.